Postup do celostátního finále v soutěži EuropaSecura

Dne 13. 5. 2024 jsme se již podruhé zúčastnili krajského kola soutěže EuropaSecura, ve kterém jsme zvítězili, a tentokrát postupujeme do celostátního finále.

Soutěž EuropaSecura je organizována Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s Ministerstvem obrany, Armádou ČR, zastoupením Evropské komise v ČR, Ministerstvem zahraničních věcí ČR, Nadací Hannse Seidla a Eurocentrem Úřadu vlády ČR.

Soutěž je docela náročná, museli jsme zabojovat ve třech kolech. První kolo bylo základní, prověřilo naše znalosti zeměpisu a moderní historie, jako fakta o EU, NATO a OSN. Ve druhém kole jsme museli vypracovat odbornou práci na přidělené téma – Čínská lidová republika. Napsali jsme komplexní odbornou práci, ve které jsme museli uvést analýzu situace, možnosti dalšího vývoje a doporučení mezinárodním organizacím. Naši práci poté ohodnotili samostatně 4 odborníci. Pak nás čekalo kolo ústní, kde jsme uplatnili naše rétorické schopnosti a všeobecné znalosti. Jednalo se ve zkratce o obhajobu naší práce před porotou a dalšími čtyřmi nejlepšími týmy z kraje. Ústní kolo nadále zahrnovalo sepsání rozsáhlé a objektivní oponentury, v níž  jsme přidělenému týmu uvedli, co se nám na jejich práci líbilo a nelíbilo. Pro nás bylo toto kolo rozhodně náročné, museli jsme uvádět fakta a věcné argumenty. Bylo důležité, abychom rychle reagovali na výtky a ujali se každé možnosti na vyjádření a prosazení našeho názoru. Toto kolo bylo vedeno především na formální úrovni a rozhodně nebylo jednoduché si zde svou práci obhájit. Nakonec jsme odcházeli jako vítězové. Z téměř 2000 středoškoláků jsme se probojovali mezi nejlepších 42. Nyní nás čeká již předem zmíněné celostátní kolo v Brdech, kde se střetnou ty nejlepší týmy z každého kraje.

Také bychom chtěli poděkovat paní Mgr. Haně Ratajové a panu Mgr. Radimu Trunkátovi za pomoc s organizací této soutěže na školní půdě a za konzultace ohledně naší práce.

Soutěž EuropaSecura je vyhlášena každým rokem, snad nebudete váhat a do této zajímavé soutěže se také přihlásíte.

Matouš Husarik, Petr Maroščík a Marek Bednář, studenti G7.A