Celorepublikový turnaj ve finančním plánování

Ve třetím březnovém týdnu se třídy tercie, kvarta a sexta zúčastnily celorepublikového turnaje ve finančním plánování v rámci akce Global Money Week pod záštitou České národní banky. Mottem letošního ročníku Global Money Week (GMW) bylo: „Chraň své peníze, chraň svou budoucnost.“

Celkově se do tohoto klání přihlásilo 127 škol z celé republiky. Konkurence byla opravdu veliká, proto výsledné pořadí našich žáků stojí za velkou pochvalu. Tercie se umístila na výborném čtrnáctém místě a kvarta jen o kousek za ní, na místě osmnáctém. Obě třídy svými výsledky pokořily žáky ze středních i vyšších odborných škol.

Na soutěž se studenti připravovali v rámci besed na téma Finanční gramotnost pod vedením paní Bc. Lucie Jiravové, která na naši školu dochází žáky v oblasti finančního plánování vzdělávat již čtvrtým rokem.

Gratuluji všem zúčastněným a těším se na úspěchy v dalších letech.

Mgr. Hana Ratajová