V kůži s handicapem – workshopy v rámci projektu Univerzita PRO (OU)

Dne 25.5.2023 jsme navštívili Pedagogickou fakultu (katedru speciální pedagogiky) v Ostravě. Zúčastnili jsme se workshopů s názvem “V kůži s handicapem”. Obsahem byly dvě samostatné přednášky, každá z nich po hodině a půl, mohli jsme si tak vyzkoušet běžnou délku hodin na VŠ.
Mgr. Veronika Vavrušková nás seznámila s hlavními smyslovými handicapy, a abychom si vše lépe zapamatovali, měli jsme také možnost aktivně si vše vyzkoušet, tedy praktickou část. Na workshopy jsme se samozřejmě těšili nejvíce. Začali jsme handicapem zraku, kde jsme si vyzkoušeli kreslení poslepu. Otestovali jsme různé brýle, které byly přizpůsobeny tak, abychom viděli jako lidé s různými očními vadami. Vysvětlili jsme si, jak funguje Braillovo písmo a také jak pomoci osobě, která nevidí a potřebuje pomoct s přechodem přes přechod. Každý z nás si mohl vyzkoušet i Pichtův psací stroj pro nevidomé a napsat své jméno. U handicapu sluchu jsme se dozvěděli o sluchadlech (naslouchátko se již nepoužívá!) a z videa si vyzkoušeli, od kolika Hz slyšíme. Poslední částí byl workshop k handicapu pohybu, kde jsme si řekli o různých kompenzačních pomůckách a o manipulaci s vozíkem, což jsme si mohli také vyzkoušet pro případ, že bychom to do budoucna potřebovali pro nás nebo naše blízké. Samozřejmě padlo spousta dotazů, debatovalo se ve velmi příjemné a uvolněné atmosféře.

Za celou třídu bychom chtěli poděkovat za skvělou zkušenost a přínosné informace. Rádi se znovu zúčastníme dalších zajímavých workshopů v rámci projektu Univerzita PRO.

Fotogalerie ke zhlédnutí

Za třídu O1.A Nela Burková a Eliška Stolarczyková