Odborná exkurze žáků oboru IT do Brna

Dne 5. 6. 2023 se skupina 20 žáků druhého ročníku a jednoho žáka třetího ročníku studijního oboru informační technologie zúčastnila odborné exkurze do Brna, kde jsme navštívili Střední školu informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno a IT firmu Axenta a.s.

V brněnské střední odborné škole jsme si za doprovodného výkladu pana Ing. Romana Koláčného, vedoucího Junior Centra Excelence kybernetické bezpečnosti, prohlédli odbornou laboratoř tzv. Kybercentrum, kde jsme si vyzkoušeli práci na počítači s virtualizovaným operačním systémem Windows 10, na kterém jsme přistupovali přes webový prohlížeč k distribucím Ubuntu jako desktop a Debian jako server. Také jsme se dozvěděli základy práce s Linuxem a síťové komunikace mezi různými operačními systémy.

Ve firmě Axenta jsme si vyslechli přednášku pana Ing. Petra Vychodila, vedoucího provozu AXENTA CyberSOC (Security Operation Center), odborníka na téma kyberbezpečnost, který nám přiblížil momentální kyberbezpečnostní témata, jako jsou ransomware, phishing, sociální inženýrství nebo zero-day útoky. Dozvěděli jsme se také, jak se chránit před těmito hrozbami a jaké nástroje a služby nabízí firma Axenta pro zajištění bezpečnosti svých klientů.

Exkurze byla pro nás velmi poučná a zajímavá. Rozšířili jsme si své znalosti v oblasti informačních technologií a kyberbezpečnosti. Zároveň jsme měli možnost poznat nové lidi a prostředí, které nás mohou inspirovat k dalšímu studiu a osobnímu rozvoji v oblasti IT.

Děkujeme učitelům Mgr. J. Rubišarovi a Mgr. T. Janoszewskému za organizaci exkurze a vedoucím představitelům obou navštívených organizací za nám věnovaný čas, ochotu a přínosné odborné informace.

Fotogalerie ke zhlédnutí

Za žáky třídy T2.C Michal Kunc a Radim Janko, T3.C

Jednodenní exkurze do Brna s tématikou kybernetické bezpečnosti proběhla ve spolupráci s firmou K2 Atmitec s.r.o. z Ostravy. Primárním tématem byla návštěva Security Operation Center v prostorech SŠPI Brno, jejímž hlavním bezpečnostním partnerem je firma Axenta. Studenti se rozdělili do dvou skupin, kdy jedna skupina navštívila CyberSOC ve firmě Axenta a druhá Cylab na SŠPI. Exkurze proběhla během 90ti minut a následně se skupiny vyměnily.

AXENTA CyberSOC je specializované centrum kybernetické bezpečnosti, které poskytuje zákazníkům eliminaci rizik spojených s kybernetickými hrozbami. Toto centrum je vybaveno nejmodernější výkonnou technologií světových výrobců (Eset, IBM, Micro Focus, One Identity, Progress/Flowmon, atd.), která si poradí s účinnou ochranou zájmů a klíčových procesů všech jeho klientů. Již v základní službě bezpečnostního monitoringu je možno získat profesionální nástroje jako je Log Management, SIEM, SOAR, ticketing a centrální dashboard v kombinaci s týmem odborníků a s procesy nad celou službou. Studenti se seznámili v kostce se základními pilíři služeb, které AXENTA CyberSOC poskytuje svým zákazníkům. Jsou to tyto:

  • DLP/Endpoint Audit
  • Vulnerability Management
  • Operation Monitoring
  • Privileged Access Management
  • Network Detection and Response
  • User and Entity Behavior Analytics

Junior Centrum Excelence kybernetické bezpečnosti je komplexní vzdělávací a technologické centrum pro kybernetickou bezpečnost a ICT v rámci Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Centrum zahrnuje učebnový komplex se samostatnou technologickou podporou, videokonferenční místností, zázemím pro vyučující a cvičné virtuální prostředí ICT infrastruktury Cylab (https://www.jcekb.cz/cylab/) včetně arény pro simulace reakcí na kyberbezpečnostní rizika.

Mgr. Jaroslav Rubišar, spoluorganizátor exkurze