Zážitková pedagogika na GOA – jazyková animace ve výuce němčiny

Dne 28. března 2023 k nám zavítala jazyková animátorka z Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem, aby nám představila metodu nazvanou jazyková animace.

Naši studenti z G3.A a G4.A si vyzkoušeli v hodinách, jaké to je, když hodinu vede rodilý mluvčí. Při jazykové animaci se dozvěděli nové informace o kultuře a osobnostech z německy mluvících zemí, zahráli si různé hry a zábavnou formou si procvičili své znalosti z německého jazyka. Došlo i na hovorový jazyk, studenti se naučili odpovídat na frázi Wie geht´s? (Jak se máš?) ve vídeňském dialektu. Takže příště, až pojedou na exkurzi do Vídně, ji určitě využijí. A co si přát závěrem? Spoustu dalších takových zábavných hodin. Tedy, po vídeňsku, bude to přece „leiwand“ (skvělé)!

Fotogalerie ke zhlédnutí

Za PK Cizí jazyky Mgr. Petra Moskva

Jazyková animace je nekonvenční a hravá metoda, která podněcuje zájem o jazyk, kulturu a lidi ze sousední země. Zábavným způsobem se snaží přiblížit základy cizího jazyka a prohloubit již získané jazykové znalosti. Usnadňuje komunikaci ve smíšených skupinách, pomáhá překonávat ostych při používání cizího jazyka a obavy z chyb a posiluje schopnost účastníků uvědomovat si nejrůznější způsoby dorozumění. Podporuje iniciativu a kreativitu účastníků, kteří jsou do jazykové animace aktivně zapojeni. Je vhodná pro začátečníky i pokročilé. Za metodu jazykové animace získal Tandem v letech 2006 a 2008 Evropskou jazykovou cenu LABEL.