Úspěšné složení mezinárodní zkoušky z NJ – Goethe-Zertifikat B1

Rádi bychom tímto pogratulovali 3 našim studentkám – Karin Dugasové a Janě Menšíkové z G8.A a Vy Thi Duong z G3.C k úspěšnému složení mezinárodní zkoušky z německého jazyka: Goethe-Zertifikat B1. Zkouška se konala ve spolupráci s Jazykovou agenturou Hello v Ostravě koncem února 2023. Studentky si už v prosinci 2022 mohly ve škole vyzkoušet „pretest“ celé zkoušky, a to jak písemnou, tak ústní část. S konkrétními tipy co vylepšit pak bylo snazší se na danou zkoušku dobře připravit a bez problémů ji zvládnout.

Goethe-Zertifikat B1 je zkouška z němčiny, určená pro mládež a dospělé. Tato zkouška dokládá schopnost samostatného užívání německého jazyka a odpovídá třetímu stupni (B1) šestistupňové kompetenční škály Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Fotogalerie ke zhlédnutí

Za PK Cizí jazyky Mgr. Petra Moskva