Konverzační soutěž ve španělštině pro nižší gymnázium

Dne 9. března 2023 se na naší škole uskutečnila už druhá konverzační soutěž ve španělském jazyce, tentokrát pro studenty nižšího gymnázia. Soutěže se zúčastnili vybraní studenti ze tříd G3.A a G4.A, kde je vyučována španělština jako druhý cizí jazyk. Soutěž proběhla formou dialogu na vylosované téma a studenti si tak mohli prověřit své komunikační dovednosti v daném jazyce.

Nejlépe v soutěži obstála Lucie Emma Koběrská ze třídy G3.A, druhé místo obsadila Nella Ligocká, taktéž z G3.A. Na třetím místě se umístil žák G4.A, Matěj Danko. Všem zúčastněným žákům děkujeme za účast a přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu španělštiny.

Mgr. Lucie Kielarová, Mgr. Denisa Kajzarová