Stříbro a bronz v ústředním kole soutěže Bobřík informatiky 2023

První únorový den 2023 se vypravila tříčlenná skupina našich žáků ve složení Matěj Tydlačka a Aleš Gottwald oba ze třídy G8.A a Petr Bolek ze třídy T3.C do Ostravy, aby se zúčastnili ústředního kola soutěže Bobřík informatiky.

Soutěžní elektronický test absolvovalo 27 nejlepších žáků z různých středních škol Moravskoslezského kraje. Čas na čekání výsledků ukrátili účastníkům zástupci firmy TietoEvry dvěmi zajímavými přednáškami na téma robotická automatizace procesů a chytrá domácnost.

V závěrečném vyhodnocení se ukázalo, že žákovská expedice z naší GOA Orlová patřila k těm nejúspěšnějším a všichni její členové se stali úspěšnými řešiteli.

Matěj Tydlačka se umístil na 2. místě, Aleš Gottwald obsadil 3. místo a Petr Bolek zaujal 8. příčku.

oficiální listiny vítězů ústředního kola vyplývá, že Matěj Tydlačka se umístil v celostátním pořadí na úžasném 30. místě v ČR!

K dosaženým úspěchům srdečně blahopřejeme a děkujeme všem účastníkům za skvělou reprezentaci naší školy.

Maturantům Matějovi a Alešovi přejeme hodně úspěchů u maturitní zkoušky a v následném vysokoškolském studiu.

Fotogalerie ke zhlédnutí

Za učitele informatiky a matematiky Ing. Marta Slawinská