Historická exkurze do Kutné Hory

Dne 21. 10. 2022 se naše třída G5.A zúčastnila historické exkurze do Kutné Hory, města, které ve středověku konkurovalo dokonce samotné Praze.

Exkurzi jsme začali menší procházkou přes Vlašský dvůr, kde nám pan Marek Zágora řekl pár zajímavostí nejen o historii města, ale i o samotné památce. Dále jsme se dostali před kostel svatého Jakuba, který jsme nemalou chvíli obdivovali. Z krásné vyhlídky se nám pak naskytl jedinečný pohled na jedinečný chrám sv. Barbory. Ten se stal naším dalším cílem. Uvnitř nás pak čekala komentovaná prohlídka v podání našeho pana učitele, který nám prozradil řadu zajímavostí z historie stavby i představil nám chrám i po stránce umělecko-historické.

Následně jsme se venku nasvačili a vyrazili na Hrádek, do Českého muzea stříbra. Paní průvodkyně nám přiblížila těžbu stříbra, jeho zpracování na povrchu i využití v dávných dobách. Abychom nebyli příliš zahlceni fakty, sestoupili jsme společně do hloubky třiceti metrů do stříbrného dolu. Bohužel tam na nás žádné stříbro nečekalo. Přesto to byl velký zážitek!

Po krátké obědové pauze jsme se vydali na naše poslední dvě zastávky. O katedrále Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci jsme se dozvěděli, že byla původně postavena ve stylu románském, poté gotickém a v 18. století byla přestavěna ve stylu tzv. barokní gotiky. Poslední zastávkou pak byla kostnice, kde jsou uloženy kosti více než čtyřiceti tisíc lidí. Večer jsme se již vraceli domů, unavení, ale plní historického nadšení. Exkurzi jsme si všichni velice užili a tímto děkujeme našemu učitelskému doprovodu, panu Marku Zágorovi a paní Tereze Kubáčkové.

Jakub Kaňa a Filip Mlkvik, G5.A