Edukativní politická simulace na Univerzitě Karlově v Praze

Ve dnech 11. a 12. listopadu 2022 jsem se zúčastnil edukativní politické simulace “Vyhraj únor” pod záštitou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kterou pořádalo Centrum politických studií v rámci projektu Československé křižovatky. Simulace se týkala vývoje třetí Československé republiky, jejíž vývoj v letech 1945-1948 měli účastníci možnost ovlivnit z pozice čelných představitelů politických stran a exekutivy. Účastníci řešili nejpalčivější problémy tehdejší doby, jako byl odsun Němců či přijetí Marshallova plánu.

Martin Brožek, student V3.A oboru Veřejnosprávní činnost