Přírodovědný klokan 2022

Ve středu 12. 10. 2022 na naší škole proběhlo školní kolo tradiční soutěže „PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN“ pořádané Univerzitou Palackého v Olomouci, která je určena pro studenty tříd tercie a kvarty v kategorii KADET a pro studenty kvinty, sexty a prvních a druhých ročníků čtyřletého studia v kategorii JUNIOR. Žáci měli opět možnost poměřit své znalosti se svými spolužáky v oborech biologie, chemie, fyzika, matematika a zeměpis.

V jednotlivých kategoriích se nejlépe umístili následující studenti:

KADET
1. Martin SARAN (G4.A)
2. Adéla MIHALOVÁ (G4.A)
3. Alena JOZEFKOVÁ (G4.A)
JUNIOR
1. Miloslav HARTL (G6.A)
2. Filip PĚGŘÍM (G6.A)
3. Vendula OŽOGOVÁ a Anežka ŠIDLOVÁ (obě G6.A)

Detailní výsledky jsou zveřejněny u učebny biologie.

Vítězům gratulujeme a ostatním děkujeme za účast.
Za předmětovou komisi přírodních věd Mgr. Libor Šostok