Okresní kolo v košíkové dívek středních škol

V úterý 18. října 2022 se naše dívky zúčastnily okresního kola v košíkové, které se konalo v Havířově na Gymnáziu Studentská.

Družstvo ve složení Panášová, Mančíková, Pončová, Kvasnicová, Duníčková, Vicherková, Hečková, Gawlasová se umístilo na krásném 4. místě.

Blahopřejeme!

Za PK TV Mgr. Kamil Šelong