Erasmus+ desetidenní jazykový pobyt v Rakousku

Dne 25. 8. 2022 se naskytla příležitost vyjet do rakouského Grafenbachu na desetidenní pobyt v rámci programu Erasmus+. Za Českou republiku se účastnilo 6 studentů (z toho 4 z naší školy). Letošní téma setkání neslo název „Gläserne Menschen“ (Transparentní lidé).

Celým pobytem nás provázela spousta workshopů, které obnášely práci a komunikaci ve skupinách. Pracovali jsme převážně na projektech, které se týkaly médií a jejich dopadu na společnost. Měli jsme také možnost poznat nové kultury a tradice, protože každá země měla za úkol vytvořit prezentaci a předvést své tradiční zvyky. V průběhu celého týdne (25. 8. – 3. 9. 2022) jsme stihli navštívit zajímavá místa: Diex, Griffen, Klagenfurt, Vídeň a Biofarmu. Z pobytu si odnášíme spoustu nových zkušeností a přátelství.

Děkujeme našim vedoucím za ochotu a pohodově strávený čas. Velké díky patří i paní Mgr. Petře Moskvě za uskutečnění této skvělé akce.

Fotogalerie ke zhlédnutí

T. Hečková a M. Biernatová ze třídy G8.A