Adaptační kurz primy v Beskydech

Středa 7. 9. 2022 byla pro naše nové žáky třídy G1.A (primány) dalším významným datem po jejich nástupu na naši školu. Čekal je odjezd na třídenní adaptační kurz na horské chatě Studeničné v krásném prostředí beskydského pohraničí.

Během tří dnů se primáni účastnili všelijakých didaktických her, aktivit a soutěží v okolí chaty nebo přímo v ní. Smyslem bylo seznámení žáků navzájem, rozvoj jejich kooperačních a komunikačních schopností. Součástí byly také různorodé environmentální aktivity.

Velmi děkuji Mgr. Vladimíře Bukvaldové a Mgr. Monice Latové za precizní přípravu a organizaci veškerých aktivit a celého kurzu. Jsme jim za to s primány vděční.

Troufám si říci, že si žáci adaptační kurz užívali. Dosvědčuje to bohatá fotogalerie ke zhlédnutí.

Mgr. Michael Branny, třídní učitel G1.A