Setkání na Trojmezí

Je úterý 14. 6. 2022 půl deváté ráno, počasí slibuje příjemný červnový den, a proto dvacet studentů odborných oborů naší školy v doprovodu dvou učitelů vyráží vlakem z Bohumína do Návsí, poté autobusem na Hrčavu. Cílem je nejvýchodnější místo České republiky, tzv. Trojmezí, místo, kde se setkávají hranice tří zemí. I nás čeká setkání – s partnerskou školou Zespół Szkół nr 1 Żory. Dvacet polských studentů v doprovodu tří učitelů i ředitelky školy je již na cestě, máme se setkat v pravé poledne. Na cestu jsme pořádně vybaveni, neseme si s sebou i suché dřevo (je po deštích, a proto kdo je připraven, není překvapen) a několik chlebů. Partnerská škola zajišťuje další ingredience „společného oběda“. Trojmezí je označeno třemi žulovými obelisky opatřenými státními znaky jednotlivých států, společný hraniční kámen se pak nachází v korytě potoka a je středem kružnice opsané uvedenými obelisky. Setkáváme se na „neutrální“ půdě, a to ve slovenském dřevěném altánku s posezením. Po vřelém přivítání je čas na vzájemné seznamování studentů, napomáhá tomu společná aktivita – znalostní kvízy o Česku, Polsku i Slovensku. Smíšené česko-polské skupinky plní zadané úkoly, přiřazují jednotlivé pojmy, vysvětlují si jejich význam, je slyšet češtinu, polštinu i angličtinu. Následují sportovní aktivity připravené družební školou, atmosféru zpříjemňuje i posezení u ohně a společné opékání párků. Naplánovaný čas setkání se rychle naplnil a my v pozdních odpoledních hodinách vyrážíme zpátky domů. Těšíme se na další družební den, tentokrát na podzim v Polsku.

Fotogalerie ke zhlédnutí

Mgr. Beata Szeligová, Mgr. Roman Funk