Pozvánka na třídní schůzky zák. zástupců žáků budoucích 1. ročníků

Ředitel školy informuje zákonné zástupce budoucích žáků prvních ročníků (od 1. 9. 2022), že v úterý 21. 6. 2022 od 16 hodin se konají v prostorách školy informativní schůzky jednotlivých tříd gymnázia, informační technologie, obchodní akademie, veřejnosprávní činnosti. Rodiče se dozví organizační záležitosti studia na naší škole a školního roku 2022/2023.

Všem zákonným zástupcům škola poslala klasickou poštou obálku se sadou dokumentů a formulářů, které je nutno sebou přinést na třídní schůzku. Uchazeči některých tříd mají rovněž vyplnit do 19. 6. 2022 elektronický dotazník.

Těšíme se na Vaši účast.
Mgr. Pavel Kubínek, ředitel