Don@u online 2022

Don@u online je iniciativa mladých lidí, jejímž cílem je vytvářet  imaginární mosty přes řeku Dunaj,  propojit deset evropských krajin, navázat spolupráci mladých lidí, a tak vzájemně přiblížit rozmanitost kultur národů střední a východní Evropy. Tento projekt je pořádán pod záštitou Zemské centrály pro politické vzdělávání (Landeszentrale für politische Bildung) Badenska-Würtemberska, do kterého se úspěšně  jako jediná škola v ČR zapojujeme už od roku 2008.

Studenti 3 měsíce spolupracují s německou školou a vybranou školou z jižní či východní Evropy, setkávají se každý týden online, komunikují v německém jazyce a vytvářejí společný produkt, který pak prezentují na Donau Festivalu v Ulmu. Celý týdenní pobyt  v Ulmu je hrazen z prostředků projektu.

V letošním roce se zapojili do online-projektu studenti NJ třídy G6.A.  Spolupracovali v prostředí Moodle  s následujícími školami:

  • Liceul Tehnolohic STEFAN HELL Sântana, Rumunsko
  • Kolleg St. Sebastian Stegen (u Freiburgu), Německo

Rozhodli se poznávat kulturu ostatních zemí v Podunají aktivně, tj. pečením. Nejdříve si vyměnili v rámci obou zemí své oblíbené recepty a pak se je rozhodli ve skupinkách vyzkoušet. Výsledkem se stala nejen netradiční videokuchařka, ale současně si studenti příjemně zpestřili hodiny ochutnávkou jednotlivých kulinářských výtvorů. Posuďte sami!

Společnou videokuchařku najdete zde:

https://padlet.com/petra_moskva/az5lmu2xmbwc22d5

Na Donaufestival  v Ulmu pojedou letos 3 studenti (30. 6. – 6. 7. 2022) Vojtěch Tobola, Denis Bill a Karolína Klotková. Zde budou také společnou videokuchařku prezentovat. Držíme jim palce a přejeme příjemný pobyt!

Fotogalerie ke zhlédnutí

Za PK Další cizí jazyky Mgr. Petra Moskva

Donau-online projekt