Úspěch v literární soutěži Evropa ve škole

Již tradičně vyhlašuje SVČ Korunka Ostrava krajské kolo literární a výtvarné soutěže Evropa ve škole. Letošním mottem soutěže, která probíhá v několika věkových kategoriích, bylo „Udržitelnost života v Evropě“.

Do školního kola literární soutěže se zapojili všichni žáci kvinty, z nich bylo vybráno pět postupujících: Adéla Bystroňová (Oceán), Eliška Isaiášová (Má první garage sale), Ema Jílková (Úhel pohledu), Magdaléna Krůlová (Život mravence) a Karel Mičulka (Vynález za všechny prachy).

Porotu krajského kola nejvíce zaujaly dvě ze jmenovaných prací. Na 2. místě se ve své kategorii umístil Karel Mičulka a na 3. místě Adéla Bystroňová.

Gratulujeme a přejeme mnoho dalších literárních úspěchů.
Za PK ČJL Mgr. Jana Bláhová