Majáles 2022

Páteční ráno dne 29. 4. 2022 začalo pro mnohé překvapením, když cestou do školy nebo do práce či nákup potkali v kostýmech oblečené maturanty tradičně vybírající příspěvky na své maturitní večírky. Radostná nálada, pěkné počasí a vtipné převleky přispěly k tomu, že byli studenti, učitelé i orlovští občané štědří. Koneckonců – po třech letech jsme se už na Poslední zvonění a Majáles opravdu těšili!

V deset hodin jsme se ale všichni sešli v malé tělocvičně, kde jsme zhlédli poslední zvonění maturitních tříd. Maturanti nám ve svých představeních přiblížili, jak probíhalo jejich studium, předvedli vtipné scénky a zarecitovali originální básničky.

Nechybělo ani pasování studentů třetích ročníků do stavu maturantského a následné poděkování učitelům jednotlivých tříd.

Poté jsme se majálesovým průvodem přesunuli na orlovské náměstí před ZŠ Školní, kde nám zazpívala Eliška Rusková a jednotlivé nematuritní třídy předvedly svá vystoupení. Letošním tématem byla Cesta kolem světa a každá třída originálně ztvárnila „svou“ zemi. Někteří nám přiblížili tradice a tance dané země, jiní nám ukázali rozličné scénky znázorňující mytologii, zvyky či typické vlastnosti obyvatel. Bylo to barvité, nápadité, promyšlené a zábavné.

Tento rok v porotě netradičně zasedali zástupci všech maturitních tříd a posuzovali jednotlivá vystoupení, z nichž poté 11 ocenili. Mezi hlavní ceny patřil den výletu navíc nebo poukazy na různé aktivity. Speciální ceny udělil za nejoriginálnější kostým a výkon jednotlivce i starosta města Orlová Mgr. Chlubna. Možnost navštívit „konkurenční“ karvinský Majáles nabídl dvěma studentům zástupce iniciativy Dokořán Marek Stolarz.

Děkujeme všem třídám za skvěle připravená vystoupení.

Dále bychom také chtěli poděkovat porotě za její nelehkou práci s rozhodováním a paní Blance Buzkové za výdrž a nezdolnou energii při organizaci celé akce.

Skončil Majáles 2022, ať žije Majáles 2023!

Fotogalerie ke zhlédnutí

Za studenty Jana Menšíková a Karin Dugasová, G7.A