Vzdělávací studentský seminář v Terezíně

Ve dnech 11. 4. – 13. 4. 2022 se studenti septimy našeho gymnázia zúčastnili třídenního semináře, který organizuje pro školy Památník Terezín, konkrétně jeho Středisko vzdělávání v bývalých Magdeburských kasárnách.

Přestože měli za sebou brzké ranní vstávání a sedm hodin cesty, zapojili se studenti hned po obědě velmi aktivně do programu – absolvovali úvodní přednášku o ghettu Terezín a pak už se vydali na komentovanou prohlídku bývalého ghetta a expozic Muzea ghetta. Ve večerních hodinách na ně čekal ještě film dějově zasazený právě do ghetta Terezín.

Druhý den jsme začali také komentovanou prohlídkou – Magdeburská kasárna, kolumbárium, židovský hřbitov a krematorium. Po přestávce jsme pak měli možnost setkat se s paní Helgou Hoškovou, pamětnicí ghetta Terezín. Paní Hošková je malířka, která nám prostřednictvím svých vzpomínek i kreseb z té doby umožnila alespoň částečně si představit život nucených obyvatel Terezína v letech 1940-1945. V odpoledních a podvečerních hodinách absolvovali studenti zajímavý workshop Vzkazy z minulosti a také prohlídku podzemního systému Hlavní pevnosti.

Poslední den našeho pobytu jsme se přesunuli do Malé pevnosti, abychom se seznámili s historií bývalé věznice Rakouska-Uherska, ale především gestapa v době 2. světové války. Na závěr studenty čekal poslední workshop (Školákem v protektorátu), při kterém za pomoci primárních zdrojů a nahraných vzpomínek pamětníků zjišťovali informace o životě studentů v době Protektorátu Čechy a Morava.

Jsem přesvědčena, že i přes časovou i obsahovou náročnost byl seminář pro studenty opravdovým přínosem jak po vzdělávací, tak i osobní a emocionální stránce.

Fotogalerie ke zhlédnutí

Mgr. Jana Bláhová