Úspěšná reprezentace školy v matematických soutěžích

Po dvou letech bez možnosti zapojit se klasickým způsobem do soutěží se naši žáci opět zúčastňovali tradičních matematických soutěží.

Do matematické olympiády se zapojili zejména naši nejmladší, tedy primáni. Školní kolo úspěšně absolvovali Tomáš Grycmon, Ela Matušíková a Vladyslav Tanchynets. V okresním kole se na pěkném 5. – 9. místě umístil Tomáš Grycmon (G1.A). Úspěšným řešitelem okresního kola byl také Adam Prošek (G5.A).

V soutěži Matematický klokan se v okresním kole umístila Adéla Grycmonová (G8.A) na skvělém 3. místě!

Všem řešitelům děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Maturantce Adéle Grycmonové přejeme, aby se jí během pomaturitního studia dařilo alespoň tak dobře, jako během osmileté reprezentace naší školy v matematických soutěžích…

Fotogalerie ke zhlédnutí

Za PK matematiky Mgr. Roman Krpec