GOA Orlová stojí za Ukrajinou

Ve středu 2. 3. 2022 se chodby naší školy zbarvily do barev modré a žluté. Do barev Ukrajiny, země, která byla napadena a potýká se s tím, co jsme ještě donedávna ve 21. století pokládali za nemožné. Studenti, učitelé i vedení školy se oblékli do barev Ukrajiny a ukázali tak svůj postoj k situaci a podporu zemi, která se ze dne na den proměnila ve válečné pole, aniž by invazi jakkoli vyprovokovala.

Celá škola podpořila Ukrajinu nejen tímto symbolickým gestem, ale také sbírkou zdravotnických potřeb ve spolupráci s ČČK a rovněž v podobě finanční sbírky, ve které se celkově podařilo vybrat více než 111 tisíc korun. Peníze této sbírky poputují na účet organizace Člověk v tísni.

Naše myšlenky jsou s ukrajinským lidem bojujícím za svou suverenitu, za svou celistvost, za svobodu Ukrajiny, ale také celé Evropy. Stojíme za Ukrajinou.

Anita Danělišynová, G8.A