Informační bubliny a jak se z nich vymanit

Přednáška na uvedené aktuální téma zazněla v pondělí 20. 12. 2021 v podání Ing. Lumíra Balhara, který jako odborník z praxe přijal pozvání do výuky informatiky a ICT k žákům ve třídách T4.C, V4.A, G6.A, G2.C a G5.A.

Lektor se ve svém výkladu o informačních bublinách zabýval ekonomií pozornosti, tvorbou a vlivem sociálních bublin a doporučil přítomným žákům mj. udržování přísunu vyvážených informací včetně sledování různorodých názorových proudů.

Žáky přednáška zaujala a přiměla je k zamyšlení nad vlivem sociálních sítí. Děkujeme p. Ing. Balharovi za poutavý výklad a těšíme se na naše další případná setkání v příštím kalendářním roce.

Fotogalerie ke zhlédnutí

Ing. Marta Slawinská a Ing. Marie Szypková