Projektový den V3.A se zaměstnanci Slezské diakonie

Na naší škole hledáme různé možnosti, jak teoretickou výuku více propojovat s praxí. Na oboru Veřejnosprávní činnost jsme proto zařadili do výuky nový předmět – Virtuální úřad, který by měl vytvářet prostor pro naplňování tohoto cíle.

3. listopadu 2021 jsme měli možnost uskutečnit již dlouho plánovaný projektový den žáků třídy V3.A se zaměstnanci neziskové organizace Slezská diakonie. Je to organizace, která poskytuje kvalitní sociální, sociálně – zdravotní, vzdělávací a prorodinné služby. Mezi naše studenty zavítali odborníci, kteří nám na praktických příkladech přiblížili práci sociálního pracovníka a blíže objasnili některé služby, které Slezská diakonie poskytuje. Velmi cenné také jistě byly rady personalisty, jak uspět ve výběrovém řízení.

Jsme velmi rádi, že jsme díky této akci mohli prohloubit vědomosti nabyté ve výuce. Některé z našich studentů může tato zkušenost inspirovat k jejich dalšímu profesnímu směřování.

Vyučující VÚ Ing. Leona Šidová a Ing. Katarína Bialońová