Bylo, nebylo aneb Primánci na první společné výpravě

Je středa 15. 9. 2021. Pro většinu lidí bezvýznamné datum, ale pro primánky významný den. Poprvé pojedou společně – na adaptační kurz. Scházíme se u školy a nasedáme do autobusu. A kam vlastně jedeme? Na Studeničnou v Beskydech. Během pobytu se děti účastnily mnoha her s cílem seznámit se a poznat kamarády, aktivit pohybových i environmentálních. Velký dík patří Mgr. V. Bukvaldové a Mgr. M. Latové, které všechny aktivity nejen připravily, ale především s dětmi realizovaly. Primánkům se pobyt velmi líbil a už teď se těší na další společné akce.

Fotogalerie ke zhlédnutí

Mgr. Pavlína Tobolová