Inovativně ve výuce německého jazyka

Tento školní rok jsme do hodin německého jazyka měli možnost pozvat odborníky. Od prosince 2020 do června 2021 probíhala díky projektu MŠMT Šablony pro SŠ výuka novými metodami pod taktovkou Mgr. Renaty Polokové (PASCH-iniciativa Goethe Institutu) a Mgr. Jana Cioska (katedra germanistiky FF Univerzity Palackého). Studenti tříd V3.A, G5.A, G6.A, V2.A, O2.A měli možnost v online výuce konverzovat a pracovat s novými aplikacemi – FLIPGRID, PADLET KAHOOT, QUIZLET, WORDWALL, MENTIMETER, QUIZIZZ atd.), V květnu a v červnu 2021 se žáci s garanty projektu měli možnost setkat i osobně a zažít výuku zajímavou formou (práce na stanovištích, zážitková pedagogika – reálné situace, aktivizující hry se zaměřením na komunikaci atd.). Pro studenty vyjíždějící na ERASMUS plus byl také připraven speciální workshop k aktuálním informacím o životě v Berlíně.

Fotogalerie ke zhlédnutí

ZA PK Další cizí jazyky Mgr. Petra Moskva