Výuka programování s odborníkem – Python s Ing. Lumírem Balharem

V posledních třech týdnech měli žáci sexty možnost setkat se v hodinách Informatiky a informačních technologií s Ing. Lumírem Balharem, který je programátorem a zabývá se programovacím jazykem Python.

Pan Balhar nám představil jeho práci, přiblížil nám využití tohoto programovacího jazyka v praxi a spoustu dalších zajímavostí. Dozvěděli jsme se například o tzv. Zen of Python, což je soubor pravidel, která by se měla dodržovat při programování v tomto jazyce. Jedním z pravidel je dodržování psaní programu jednoduše a lehce na pochopení, aby i další programátoři programu porozuměli a mohli v něm třeba pokračovat dále. Ukázal nám také dokumentaci Pythonu, kde můžeme najít všechny užitečné funkce přehledně vysvětlené. Dále se s námi podělil o pár triků pro programování v Pythonu a ukázal nám užitečné stránky, které nám mohou pomoct naučit se lépe programovat. V poslední řadě jsme měli možnost slyšet o různých programovacích jazycích, jako je například Python a C, a rozdílech mezi nimi. Ke konci nám ještě pan Balhar představil možnosti různých kurzů a setkání, jako je například PYVO a PyLadies, které sám organizuje a můžeme se zde naučit více o programování nebo si přijít popovídat s profesionály i nadšenci o novinkách ve světě IT. Děkujeme škole za tuto možnost, bylo velice zajímavé slyšet člověka z praxe mluvit o programování.

Za třídu G6.A Matěj Tydlačka, Martin Klos a Jana Menšíková