Studenti pomáhají přírodě

V rámci projektu „Student v lese“ se studenti druhého ročníku aktivně zapojili do úklidu lesní paseky v lokalitě Pacalůvka, nedaleko Těrlické přehrady. Cílem akce bylo odstranění klestí a příprava paseky pro novou sadbu dřevin. Studenti se do práce pustili s velkým nasazením a jejich úsilí přineslo viditelné výsledky. Paseku důkladně vyčistili, což ocenil i přítomný revírník Lesů ČR, který vyzdvihl kvalitu a důležitost jejich práce.
Velké poděkování patří panu Mgr. Ivanu Sekaninovi, který celou akci zprostředkoval.

Fotogalerie ke zhlédnutí

Mgr. Lenka Zrubková

Hezký den, vážený pane řediteli,

upřímně děkuji Vašim studentům a paní Mgr. L. Zrubkové za včerejší akci projektu Student v lese. Studenti druhého ročníku gymnázia uklízeli paseku v lokalitě Pacalůvka v Havířově-Životicích nedaleko Těrlické přehrady. A byli skvělí! Paseku vyčistili dokonale, byli pracovití a v pohodě. Byla to velmi podařená akce. Studenti odvedli kus kvalitní práce, což ocenil i revírník Lesů ČR. Velmi děkuji, že se GOA Orlová připojila k projektu Student v lese. Aktuálně s námi sází stromy, stahuje klestí nebo likviduje černé skládky už dvanáct středních škol. Vaši studenti byli opravdu báječní. Děkuje Ivan Sekanina.

Mgr. Ivan Sekanina, předseda Spolku Počteníčko