Návštěva Památníku Petra Bezruče v Opavě

Rádi bychom s vámi sdíleli naše dojmy z nedávné exkurze do Památníku Petra Bezruče v Opavě, která se konala dne 3. 5. 2024. Tuto exkurzi si nenechaly ujít ani třídy O3.A a V3.A, a musíme říct, že to bylo pro všechny účastníky velmi inspirativní a poučné.

Během naší návštěvy jsme měli možnost prozkoumat život a dílo Petra Bezruče, významného českého básníka, novináře a slezského barda. Památník nám přiblížil jeho tvůrčí proces, bohatý literární odkaz a vliv na českou kulturu. Bylo fascinující vidět autentické artefakty spojené s jeho životem a sledovat vývoj jeho myšlení a tvorby.

Naše průvodkyně nám velmi srozumitelně vysvětlila historické souvislosti a kontext, ve kterém Bezruč žil a pracoval. Bylo to pro nás všechny velké obohacení a pomohlo nám lépe porozumět literárnímu dědictví tohoto významného básníka.

Mgr. Marek Czerný a Mgr. Zuzana Forrová