Úspěch u mezinárodních zkoušek z anglického jazyka

V únoru 2024 proběhly na naší škole mezinárodní zkoušky z jazyka anglického B2 First a CAE, kterých se zúčastnilo dvacet jedna studentů z maturitních a třetích ročníků naší školy. Studenti se na tuto zkoušku připravovali v rámci seminářů, případně formou samostudia a konzultací s vyučujícími. Všichni studenti zkoušku úspěšně složili. Dvě studentky dokonce dosáhly nejvyšší možné úrovně, tedy C2.

Certifikáty z těchto zkoušek jsou uznávány ve více než 20 000 institucích na světě jako spolehlivý a ověřený důkaz o dosažené úrovni angličtiny. Na většině českých i zahraničních univerzit slouží certifikáty jako úplná náhrada za přijímací zkoušky z angličtiny nebo školy zájemcům o studium přidají body navíc. Na některých vysokých školách slouží certifikáty jako náhrada za postupovou zkoušku v bakalářském studiu. Studenti si tuto zkoušku zvolili proto, že je angličtina baví a protože ví, že si s těmito certifikáty zvyšují své šance na profesní uplatnění v České republice a zahraničí. Letošní maturanti certifikáty rovněž využili k nahrazení profilové maturitní zkoušky z jazyka anglického a čeká je tak již pouze didaktický test.

Mezinárodní zkoušky B2 First a CAE testují úroveň studentů v gramatice, poslechu, čtení s porozuměním, psaní a mluvení. Zkouška je dlouhá a náročná a nejtěžší částí je přirozeně ta ústní, u které je důležitá určitá míra pohotovosti a není možné si odpovědi předem připravit.

Všem příštím zájemcům o certifikáty držíme pěsti!

Za PK AJ Mgr. Monika Latová