Don@u online 2024 – opět se zapojujeme!

Don@u online je iniciativa mladých lidí, jejímž cílem je vytvářet imaginární mosty přes řeku Dunaj, propojit deset evropských krajin, navázat spolupráci mladých lidí, a tak vzájemně přiblížit rozmanitost kultur národů střední a východní Evropy. Tento projekt je pořádán pod záštitou Zemské centrály pro politické vzdělávání (Landeszentrale für politische Bildung) Badenska-Würtemberska, do kterého se úspěšně jako jediná škola v ČR zapojujeme už od roku 2008.

Studenti 3 měsíce spolupracují s německou školou a vybranou školou z jižní či východní Evropy, setkávají se každý týden online, komunikují v německém jazyce (videokonference, chat atd.) a vytvářejí ve smíšených skupinkách společný produkt, který pak prezentují na Donau Festivalu v Ulmu. Celý týdenní pobyt v Ulmu je hrazen z prostředků projektu.

V letošním roce se zapojí do online-projektu studenti NJ třídy G5.A a vybraní studenti kurzu Zertifikat Deutsch. Studenti spolupracují v prostředí Moodle s následujícími školami:
Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola, Pécs Kaufmännische Schule I, Stuttgart, Německo – více zde: https://www.donau-online-projekt.de/uebersicht-2024

Fotogalerie ke zhlédnutí

Za PK Další cizí jazyky Mgr. Petra Moskva