Simulované soudní řízení

V úterý 12. března 2024 si třída V4.A zpestřila výuku práva formou simulovaného soudního řízení.

Po jarních prázdninách studenti obdrželi soudní případ a rozdělili si role poškozeného, žalovaného, svědků, právních zástupců, soudců a také soudní zapisovatelky. Měli několik týdnů na seznámení se s rolí a osvojení postavy.

Jednalo se o případ pana Malátného, kterému zaměstnavatel ukončil pracovní poměr okamžitým způsobem. Pan Malátný s tímto nesouhlasil a domáhal se soudní cestou rozhodnutí o tom, že pracovní poměr byl ukončen neplatným způsobem.

V den konání simulovaného soudního řízení jsme školní aulu proměnili na soudní síň, ve které se po dobu dvou hodin odehrával soudní proces. V jeho rámci soudní senát vyslechl poškozeného i žalovaného, předvolával svědky, právníci na obou stranách (žaloba i obhajoba) kladli svědkům doplňující otázky, vznášeli námitky, reagovali na protistranu. Zapisovatelka celý průběh pečlivě zaznamenávala. Po výpovědích se soudní senát odebral k poradě a následně vynesl rozsudek, kterým rozhodl ve prospěch poškozeného a rozhodl, že pracovní poměr nadále trvá, neboť byl ukončen neplatným způsobem.

Studenti veřejnosprávní činnosti si tímto způsobem nejen procvičili své znalosti pracovního práva a občanského soudního řízení, ale také vyzkoušeli, jaké to je, být účastníkem soudního řízení. Věřím, že tato forma výuky byla přínosná.

Fotogalerie ke zhlédnutí

Ing. Katarína Bialońová