Konsolidační ozdravný balíček 2024

Ve čtvrtek 18. ledna 2024 k nám opět zavítala paní doktorka Jana Hakalová z Ekonomické fakulty Vysoké školy Báňské Ostrava s přednáškou na téma: Novinky v daních, pojistném, účetnictví a jiné, platné od 1. 1. 2024, která byla určena pro studenty čtvrtého ročníku Obchodní akademie O4.A. Přednáška byla zaměřena na vlivy změn v konsolidačním balíčku na ekonomické prostředí – například: snížení národních dotací, úprava národního financování projektů EU, zvýšení daně z příjmů právnických osob z 19 % na 21 %, vedení účetnictví ve funkční měně apod. Důležitou součástí této přednášky nebylo jen seznámení se změnami v jednotlivých kategoriích daní, ale také i s tím, proč vláda tyto kroky podnikla, k čemu by měly do budoucna vést a jak tyto změny oživí rozpočet České republiky.

Ing. Lucie Šmuková