Beseda – Proč platíme daně?

Dne 13. února 2024 k nám zavítala Ing. Veronika Nálepová, Ph.D. Připravila pro studenty V3.A oboru Veřejnosprávní činnost besedu, která jim měla pomoci hledat odpovědi na otázku „Proč platíme daně?“. V první části byli studenti seznámeni s jednotlivými typy daní, které jsou základním zdrojem pro financování funkcí státu a veřejné správy. Byli vedeni k úvahám, jaká je únosná míra zdanění a jak ovlivňuje chování ekonomických subjektů v NH. V druhé části besedy následovala praktická část – Interaktivní hra na téma veřejné financování. Beseda vhodně doplnila učivo probírané v předmětu Virtuální úřad.

Ing. Leona Šidová