Pozvánka na Den otevřených dveří v sobotu 13. 1. 2024

Jsi žákem, žákyní 5. nebo 9. třídy základní školy? Máš chuť se vzdělávat v moderní škole? Baví Tě matematika, angličtina a další všeobecné předměty, nebo se chceš více zaměřit na ekonomické vědy, veřejnou správu, či informatiku a kybernetiku?

Gymnázium a Obchodní akademie v Orlové (GOA) pořádá v sobotu 13. 1. 2024 od 9:00 – 12:00 hodin Den otevřených dveří.

V průběhu dopoledne zájemcům o studium a jejich rodičům, ale i široké veřejnosti nabízíme prohlídku našich nových jazykových laboratoří, přírodovědných odborných učeben, sportovních komplexů (sportovní hala s horolezeckou stěnou, gymnastický sál, posilovna, pohybový sál), počítačových učeben zaměřených na robotiku. Dále vysvětlíme specifika studia jednotlivých studijních oborů, poinformujeme rodiče o přijímacím řízení, přípravných kurzech atd.

Na Vaši návštěvu v hlavní budově školy se těší zaměstnanci a žáci Gymnázia a Obchodní akademie v Orlové.

INFORMACE PRO UCHAZEČE – PŘÍPRAVNÉ KURZY