Školní kolo Dějepisné olympiády

Více než šest desítek žáků osmiletého a čtyřletého gymnázia se zúčastnilo ve dvou kategoriích školního kola 53. ročníku Dějepisné olympiády na téma „Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy, Morava, Slezsko)“ s podtitulem „Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa“.

Všem účastníkům školního kola děkujeme a nejlepším blahopřejeme. Vítězové (viz výsledky obou kategorií), v našem případě vítězky školního kola postupují do kola okresního, které uskuteční na začátku roku 2024.

Mgr. Marek Zágora a Mgr. Pavlína Tobolová

VÝSLEDKY I. KATEGORIE (sekunda, tercie, kvarta) – 1. až 10. místo

Karolína Hanzlová 48 bodů G3.A
Marek Měřva 42 bodů G2.A
Nikola Stodůlková 42 bodů G3.A
Tomáš Grycmon 41 bodů G3.A
Izabela Tůmová 41 bodů G4.A
Mário L. Tamáš 41 bodů G4.A
Eliška Kratochvílová 40 bodů G2.A
Táňa Kaletová 39 bodů G3.A
Patrik Wagner 38 bodů G3.A
Anna Jiříčková 38 bodů G3.A

VÝSLEDKY II. KATEGORIE (kvinta, sexta, septima, oktáva a čtyřleté gymnázium) – 1. až 10. místo

Lenka Kortová 51 bodů G7.A
Matouš Husarik 50 bodů G7.A
Jan Válek 49 bodů G8.A
Magdaléna Grycová 49 bodů G8.A
Jan Grygárek 49 bodů G6.A
Magdaléna Krůlová 48 bodů G7.A
Barbora Borovičková 47 bodů G8.A
Petr Maroščík 47 bodů G7.A
Vojtěch Tobola 46 bodů G8.A
Ondřej Borový 46 bodů G3.C