Exkurze do Terezína

V druhém adventním týdnu, 11. – 13. prosince 2023, se septima a část oktávy vydaly na vzdělávací exkurzi a seminář do Střediska setkávání v Terezíně (bývalá Magdeburská kasárna).

Po několikahodinové cestě vlakem a autobusem čekala na studenty úvodní přednáška a hned poté prohlídka bývalého pevnostního města a za druhé světové války ghetta Terezín. Dvouhodinovou procházku s působivým výkladem lektora jsme zakončili v Muzeu ghetta, kde si studenti samostatně prohlédli expozice včetně repliky ubytování. Večer jsme pak zakončili filmem Poslední motýl, který je fiktivním příběhem zachycujícím skutečnou událost – tzv. okrašlovací akci před návštěvou delegace Červeného kříže v ghettu.

Druhý den ráno jsme společně prošli další části bývalého ghetta – kolumbárium, bývalé krematorium a hřbitov. Po krátké přestávce pak následovala beseda s pamětnicí druhé generace – PhDr. Zuzanou Peterovou. Ta nám velice poutavě vyprávěla nejenom o osudech 40 členů své rodiny, ze které vinou nacistického běsnění přežila pouze babička a maminka. Vzhledem ke své profesi psycholožky dokázala studentům také přiblížit psychické strádání přeživších a jejich dětí.  Na základě dotazů z řad studentů jsme se také dozvěděli mnoho zajímavého o židovských zvycích.

V odpoledních workshopech si studenti vyzkoušeli na vlastní kůži badatelskou činnost – jedna skupina se zabývala nacistickou propagandou a druhá pro průzkumu nápisů vyrytých vězni ghetta do stěn opevnění hledala v materiálech informace o jejich autorech.

K večeru jsme se vrátili v čase do 18. století a vyrazili na prohlídku pevnostního komplexu a opevnění, které dal vybudovat císař Josef II. Studenti si mohli vyzkoušet i manipulaci s dobovými zbraněmi a zažít pocity obránců pevnosti, když stejně jako oni v úplné tmě procházeli dlouhými chodbami pevnosti.

Dopoledne třetího dne jsme prožili v Malé pevnosti Terezín a od fundovaného průvodce se dozvěděli mnoho zajímavých informací o její funkci věznice gestapa v době okupace a o osudech některých lidí, kteří touto věznicí prošli.

Celý pobyt byl svou náplní velmi intenzivní, a tak zpáteční cesta vlakem byla už jen relaxací po náročných třech dnech.

Fotogalerie ke zhlédnutí

Co to znamená umřít včas, babičko? Před Hitlerem, děvenko – Seznam Médium

Mgr. Jana Bláhová