Organizační opatření ředitele školy

V souladu s § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v aktuálním znění, vyhlašuji na pondělí 27. 11. 2023 VOLNÝ DEN pro všechny žáky Gymnázia a Obchodní akademie, Orlová, p. o.

V tento den se zaměstnanci Gymnázia a Obchodní akademie zúčastní stávky v takovém počtu, že není možné zajistit ani výuku ani dohled nad žáky ani stravování.

Mgr. Pavel Kubínek

Orlová 22. 11. 2023