Nový projekt Deutsch Plus – síť aktivních škol s kvalitní výukou NJ

Naše škola byla vybrána do nového projektu Deutsch Plus pořádaného pod záštitou Goethe Institutu v Praze (GI). Tento projekt zavazuje GI k podpoře škol s aktivní výukou německého jazyka. Dne 3.11.2023 byly slavnostně podepsány smlouvy s vybranými 23 školami (ZŠ a SŠ) z celé ČR.

V rámci projektu bude GI aktivně podporovat nejen naše učitele, ale i studenty naší školy. GI bude nabízet i účast v různých celostátních soutěžích a kvízech o atraktivní ceny. Nabízeny budou také různé zajímavé projekty a workshopy s mezinárodní účastí. GI bude také studentům přispívat na složení mezinárodní zkoušky z německého jazyka.

Vyučujícím NJ bude GI poskytovat didaktické poradenství a bezplatné výukové materiály. V rámci členství v síti Deutsch Plus bude také probíhat výměna informací a stínování, možná bude i účast na bezplatných metodických seminářích.

Fotogalerie ke zhlédnutí

Za PK NJ Mgr. Petra Moskva