Návštěva partnerské školy Lyceum Žory

Společný den plný soutěží a poznávání

Dne 25. října 2023 měli žáci naší školy jedinečnou příležitost rozšířit své obzory a navázat nová přátelství, a to díky návštěvě partnerského Lycea Žory. Setkání plné aktivit a poznávání spojilo 20 našich žáků s 20 žáky z Lycea Žory.

Akce začala v prostorách partnerské školy, kde se účastníci rozdělili do skupin a věnovali se různým aktivitám zaměřeným na pohybové a technické dovednosti. Jedna ze skupin se věnovala i malým chemickým pokusům. Tím nezručnějším a nejkreativnějším byl náš žák Alan Kuchejda, který si odnesl pohár za první místo v soutěžích. Na 3. místě se umístil jeho spolužák Jakub Blaho.

Následoval společný oběd v místní restauraci, kde se žáci mohli lépe poznat a sdílet své zážitky, poté se všichni vydali na exkurzi do města Rybnik, zde jsme navštívili Edukatorium Julius. Toto vzdělávací centrum se nachází na místě bývalé nemocnice z roku 1868 a nyní slouží jako místo pro zajímavou výstavu o lékařství a farmacii. Žáci měli možnost prozkoumat historii medicíny a farmacie, a to skrze fascinující exponáty a interaktivní ukázky.

Vrcholem návštěvy byl workshop na téma „Anatomie zločinu“, který byl připravený v rámci výstavy. Žáci se dozvěděli, jak probíhá celý proces odhalování zločinů prostřednictvím sbírání důkazů a jejich analýzy, v čem spočívá práce kriminalistů, forenzních techniků a soudních lékařů. Na závěr workshopu se žáci sami ocitli v roli detektivů a snažili se v simulovaných kriminálních kauzách odhalit pravou příčinu spáchaných trestných činů.

Celý den byl završen návštěvou historického centra města. Projektový den byl příležitostí nejen k rozšíření vědomostí, ale i poznávání turistických atrakcí u našich sousedů.

Těšíme se na další setkání a společné projekty v budoucnosti.

Fotogalerie ke zhlédnutí

Mgr. Beata Szeligová