Adaptační kurzy 1. ročníků

V průběhu prvního zářijového týdne 2023 vyrazili studenti 1. ročníků všech oborů na Bílou, aby se zapojili do aktivit, které pro ně byly připraveny v rámci již tradičních adaptačních kurzů. Od pondělí do středy to byly třídy G1.C a O1.A se svými třídními Mgr. Liborem Šostokem a Ing. Lucií Šmukovou, od středy do pátku je vystřídali studenti T1.C a V1.A spolu s Mgr. Jitkou Sekerovou a Mgr. Klárou Zegzulkovou.

Během tří dní se všichni velmi aktivně zapojovali do her seznamovacích, sportovních a vědomostních i do aktivit rozvíjejících schopnost spolupráce a vzájemného porozumění. Při procházce poznali i něco z krásného prostředí Bílé – Obůrku i pramen Smradlavá.

Největší odezvu mělo ve všech třídách večerní minidivadlo – studenti dostali za úkol ve vylosovaných skupinách nacvičit také vylosovanou klasickou českou pohádku v nějakém divadelním žánru (pantomima, balet, opera, muzikál). Invence a nápaditost studentů, kteří dokázali prakticky z ničeho vyčarovat zábavnou scénku, byla úžasná!

Děkujeme všem studentům i třídním za nasazení a ochotu do všeho jít s nadšením!

Fotogalerie G1.C a O1.A | T1.C a V1.A

I za další organizátorky aktivit Mgr. Buzkovou a Mgr. Kubáčkovou,
Mgr. Jana Bláhová