Úspěch v literární soutěži Skrytá paměť Moravy

Již tradičně se studenti naší školy zapojují do literární soutěže vyhlašované Jihomoravským krajem a Památníkem písemnictví na Moravě Skrytá paměť Moravy. V letošním, 17. ročníku této prestižní soutěže, bylo vyhlášeno téma Sám nejsi nic.

Minimálně čtyřstránkovou povídku na tato téma zpracovalo několik studentů sexty a G 3.C, do soutěže jsme zaslali práce 4 studentek, Marie Tošenovské, Adély Chlopčíkové, Emy Jílkové a Elišky Isaiášové. V polovině května k nám dorazila vynikající zpráva, Eliška Isaiášová se se svým textem Cesta do hlubin šílenství probojovala v konkurenci 246 prací mezi 5 finalistů ve své kategorii!

Na slavnostním vyhlášení výsledků 21. 6. 2023, v krásném prostředí kláštera v Rajhradě, převzala Eliška čestné uznání poroty a další věcné dary. Součástí programu bylo také autorské čtení vítězů, kulturní program a prohlídka expozic muzea a interiérů kláštera včetně barokní knihovny. Eliščina práce bude součástí sborníku soutěže, který bude k dispozici na podzim.

Ještě jednou Elišce blahopřejeme a přejeme hodně dalších tvůrčích úspěchů.

Fotogalerie ke zhlédnutí

Za PK ČJL Mgr. Jana Bláhová