Smysluplné využití technologií kolem nás

Dne 21. 6. 2023 k nám zavítal Mgr. Daniel Tran z Katedry informačních a komunikačních technologií Pedagogické fakulty OU, aby nás seznámil s novými technologiemi a jejich využitím ve výuce. Studenti T1.C a O1.A měli možnost se seznámit s různými užitečnými aplikacemi do výuky.

Přednáška měla i část praktickou, při níž se studenti mohli doptávat a také si vyzkoušet konkrétní aplikace v různých oborech dle jejich zájmu.

Mgr. Petra Moskva