Soutěž pro středoškoláky EuropaSecura

O tom, že někdy i náhoda může být odrazem k úspěchu, se přesvědčili studenti ze třídy G6.A Marek Bednář, Matouš Husarik a Petr Maroščík, kterým se dostal do rukou letáček k soutěži EuropaSecura. Tato soutěž je organizována Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s Ministerstvem obrany, Armádou ČR, Zastoupením Evropské komise v ČR, Ministerstvem zahraničních věcí, Nadací Hannse Seidla a Eurocentry Úřadu vlády ČR.

Chlapci se do této soutěže přihlásili, absolvovali základní kolo online testu, který obsahoval otázky o bezpečnostní situací ve světě, o EU a Severoatlantické alianci, o zajištění bezpečnosti ČR a Evropy.

Postoupili do krajského kola, které se skládalo ze dvou částí. V písemné části měli za úkol vypracovat bezpečnostní analýzu současného konfliktu na téma Válka na Ukrajině v délce 10 normostran na úrovni vysokoškolské práce. Bez jakýchkoliv předchozích zkušeností se tohoto úkolu zhostili na výbornou a byli vybráni do druhé (ústní) části krajského kola, v němž museli obhájit svou odbornou práci a také vytvořit oponenturu na práci jiného týmu. Po absolvování všech úkolů se umístili mezi pěti nejlepšími týmy Moravskoslezského kraje.

Do letošního 16. ročníku soutěže EuropaSecura se přihlásilo více než 2000 studentů z celé České republiky, své síly mohlo měřit 670 tříčlenných týmů. Konkurence tak byla opravdu velmi vysoká a naši studenti se v ní rozhodně neztratili. Mají totiž několikaleté zkušenosti z cest po Evropě v rámci účasti na projektech Erasmu.
Blahopřejeme jim k vynikajícímu výsledku v soutěži EuropaSecury a přejeme mnoho štěstí v jejich dalších soutěžních aktivitách.

Mgr. Hana Ratajová