Úspěšná reprezentace školy v Matematickém klokanovi

Na konci března 2023 jsme vás informovali o průběhu soutěže Matematický klokan na naší škole a nyní můžeme přidat skvělou zprávu – Marek Korta z G8.A se v kategorii Student umístil na skvělém místě 2. místě v rámci okresu Karviná!

Marku Kortovi přejeme, aby se mu během pomaturitního studia dařilo alespoň tak dobře, jako během osmileté reprezentace naší školy ve vědomostních soutěžích…

Za PK matematiky Mgr. Roman Krpec