Krajské kolo Biologické olympiády

V březnu 2023 se uskutečnilo krajské kolo Biologické olympiády kategorie A, ve které soutěží studenti třetích a zároveň čtvrtých ročníků středních škol. Z naší školy se podařilo na krajskou úroveň probojovat hned dvěma studentkám třetího ročníku a septimy, kterým se v těžké konkurenci dalších třiceti soutěžících třeťáků a čtvrťáků z celého kraje opravdu dařilo.

Anna Šimková ze třídy G7.A obsadila 6. místo a stala se úspěšnou řešitelkou. Thi Vy Duong z G3.C skončila 11. a titul úspěšný řešitel ji unikl o jediný bod.

Oběma studentkám blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Za PK přírodních věd Libor Šostok