Za poznáním do Brna

Ráno se scházíme společně se studenty V1.A v Bohumíně na vlakovém nádraží a míříme dnes, 27. 3. 2023, za zážitky do Brna. Počasí nám příliš nepřeje, ale to nám nevadí. Jízdu nám komplikuje výluka na trati, a tak část cesty absolvujeme autobusem. Nejprve se jdeme podívat na židovský hřbitov do Židenic; vznikl roku 1852 a je největším židovským hřbitovem na Moravě. V obřadní síni nám průvodkyně povídá o židovských zvycích a tradicích. Procházíme společně hřbitov a zastavujeme se u hrobů významných židovských obyvatel Brna a blízkého okolí.

Poté jsme se odebrali do prostor Židovského muzea v Brně, kde se studenti zúčastnili workshopu Badatel, který jim přiblížil život, tradice, zvyky, svátky a další záležitosti běžného života. Všem 28 studentům se program líbil, obohatil je mnoha novými informacemi, které ještě rozvinou v hodinách dějepisu.

Fotogalerie ke zhlédnutí

Mgr. Pavlína Tobolová