Regionální soutěž z veřejné správy

Dne 3. března 2023 se na naší škole konala Regionální soutěž z veřejné správy. Pro studenty tohoto oboru je málo příležitostí, jak se mohou vzájemně setkávat, předávat si zkušenosti a poměřovat své znalosti. Toto byl podnět, který nás vedl k pořádání soutěží. V letošním roce se konal 3. ročník a jeho téma znělo Voda – základ života aneb v jakých oblastech mohou státní instituce nebo orgány územní samosprávy ovlivňovat nakládání s vodou udržitelným způsobem.

V první části soutěže studenti vypracovali vědomostní test a pak následovala obhajoba jejich samostatné práce. Každý z týmů ústřední téma uchopil z jiného úhlu pohledu.

Soutěže se zúčastnili studenti ze SPŠ, OA a Jazykové školy z Frýdku-Místku, z OA a VOŠS z Ostravy – Mariánských Hor a Třinecké obchodní akademie informačních technologií a veřejné správy. Naši školu zastupovalo 3členné družstvo ze třídy V3.A. Soutěžní práce studentů hodnotila porota složená z pedagogů jednotlivých škol a město Orlová zatupovala Bc. D. Ganowská.

Výkony byly velmi vyrovnané. Umístění na prvních třech příčkách bylo nakonec následující:
1. místo – T. Fišerová, T. Matušková, T. Pampuriková z OA a VOŠS z Ostravy-Mariánských Hor
2. místo – A. Filip, E. Paszová, M. Turoň z Třinecké obchodní akademie informačních technologií a OA
3. místo – K. Chmielniaková, A. Tomala, N. Szabová z GOA Orlová

Děkujeme všem účastníkům za příjemně prožité dopoledne.

Fotogalerie ke zhlédnutí

Za PK odborných předmětů Ing. Leona Šidová