Regionální kolo ve francouzštině

V pátek 24. 3. 2023 proběhlo, už tradičně, na naší škole Regionální kolo Soutěže ve francouzské konverzaci. Přijeli studenti středních škol našeho kraje, aby změřili své síly a prokázali znalosti jazyka. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, a to v porozumění poslechu, rozhovoru na vylosované téma a popisu obrázků.

Naši zástupci byli oslabeni nemocí, i tak se podařilo získat Adrianě Ponczové z kvinty 5. místo v I. kategorii.
Nikdo neprohrál, protože i ti, kteří nezískali přední umístění, rozhodně nabyli zkušenosti, které mohou uplatnit u jazykových zkoušek při získání certifikátů.

Děkujeme všem našim soutěžícím za snahu a účast!

Fotogalerie ke zhlédnutí

Za komisi francouzštiny Mgr. Jana Blechová, Mgr. Klára Zegzulková