Studenti GOA Orlová by volili Pavla a Nerudovou, Babiš zůstal třetí

V pátek 6. 1. a v sobotu 7. 1. 2023 si studenti G1.C pro své spolužáky připravili studentské volby prezidenta ČR. Hlasovat o novém prezidentovi mohli všichni studenti střední školy, žáci nižšího gymnázia se neúčastnili. Volba probíhala prostřednictvím formulářů Google, známým nástrojem pro psaní testů během distanční výuky.

Celkem volilo 202 studentů z celkových 495. Volební účast tudíž byla 40,8 %. Z uvedeného grafu výsledků jde vidět, že ani jeden z kandidátů nebyl zvolen v první kole. Nejvyššího procentního úspěchu dosáhl Petr Pavel s 39,1 %, druhá skončila Danuše Nerudová se ziskem 36,6 %. Oba kandidáti se tedy utkají v druhém kole voleb. Třetí skončil Andrej Babiš s 15,8 % hlasů.

Doplňující otázku, zdali studenti naší školy sledují a zajímají se o politické dění, shrnuje druhý graf.

Děkuji žákům G1.C za zorganizování těchto studentských voleb a nabádám zletilé žáky k účasti u těch opravdových.

Mgr. Radim Trunkát